1

2

 
 

Czytanie z dnia:

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera(Iz 30,19-21.23-26)To mówi Pan Bóg, Święty Izraela: Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w [...]

STRONA GŁÓWNA

 


Pytania z pierwszego dnia Rorat:

1) Podaj dokładną datę ustanowienia diecezji Bielsko-Żywieckiej?

2) Jak nazywał się dokument w którym św. Jan Paweł II ustanowił diecezję Bielsko-Żywiecką?

 

A tutaj link do piosenki roratniej Poszukiwacze skarbów: https://www.youtube.com/watch?v=yS8aMgH1exk


 PYTANIA KONKURSOWE /na I czwarek miesiąca grudnia/: 

1) Którą rocznicę święceń kapłańskich św. Jana Pawła II obchodziliśmy w tym roku?

2) Jakie słowo - możemy być pewni - padło z ust św. Jana Pawła II w czasie jego prywatnej rozmowy z Alim Agcą w rzymskim więzieniu Rebibbia?


 

 

Kancelaria Parafialna czynna:

Wtorek: 15.30 - 17.30

Czwartek: po Mszy św.

Piątek: po Mszy św.

Parafia Rzymskokatolicka
Pod wezwaniem Świętego Jerzego

ul. Liburnia 1,
43-400 Cieszyn,
Tel. 33-8577440
Nr konta parafialnego:
35811300072001017545970001
Cieszyn Bank Spółdzielczy