Ogłoszenia duszpasterskie

V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

29.03.2020 – 05.04.2020 r.

 Apel Ks. Biskupa Romana Pindla

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/apel-biskupa-bielsko-zywieckiego-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/


 

W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady duszpasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diecezji za zrozumienie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. Proszę o potrzebne dla nich wsparcie, zwłaszcza przez modlitwę, życzliwość i zrozumienie. Księżom i wszystkim wspierającym działalność Kościoła dziękuję za zaangażowanie w codzienną posługę w swoich wspólnotach, często z narażeniem własnego zdrowia, a niekiedy życia.

Życzę wszystkim łaski płynącej z przeżywanego czasu, wzrostu duchowego, zdrowia i sił do wytrwania w tym trudnym czasie.

Uczestnictwo we Mszy Świętej
– Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni gdyż nie wiemy ile osób nie wykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.
– We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży i diakonów sprawujących liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób.
– Chrzest i ślub z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.
– Pogrzeby sprawujemy w formie uproszczonej. Najpierw stacja na cmentarzu, potem Msza Święta żałobna. Wszystko z zachowaniem ograniczenia do 5 osób (nie wlicza się pracowników zakładu pogrzebowego).

Nawiedzenie Kościoła
– W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać kościoła. Nie jesteśmy w stanie wypełnić zarządzeń państwowych ograniczających liczbę osób przebywających w świątyni do 5.

Spowiedź Święta
– Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452). W przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z księdzem swojej parafii (338577440).
– Przypominamy wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. Nie wolno na takie propozycje odpowiadać.

Namaszczenie Chorych
– Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy umówić się z księdzem telefonicznie.

Wielki Tydzień
– W niedzielę palmową nie organizujemy procesji z palmami.
– Msza Krzyżma Świętego będzie sprawowana tylko przez Księdza Biskupa.
– Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana według normalnych terminów w kościołach parafialnych bez udziału wiernych.
– Nie będzie adoracji w ciemnicy i Bożym Grobie.
– Przypominamy, aby w Wielki Piątek zachować post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
– Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać w czasie świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu – kliknij tutaj, aby pobrać tekst.
– Wiernych prosimy o uczestnictwo w liturgiach przez środki masowego przekazu. Warto duchowo łączyć się ze swoja parafią. Zachęcamy również do rodzinnej modlitwy, odprawienia Drogi Krzyżowej, adoracji krzyża oraz medytacji Słowa Bożego w naszych domach.

Proponowane teksty modlitw:

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota

I Komunia Święta
– Pierwsza Komunia Święta będzie możliwa, gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania. Termin zostanie ustalony wtedy przez Księdza Proboszcza w porozumieniu z rodzicami danej parafii.

Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 26 marca 2020 roku do odwołania.

Wszystkim na dalsze dni Wielkiego Postu i czas Triduum Paschalnego niech Pan Bóg błogosławi.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki


 

OBOWIĄZUJE od 25 marca 2020 r. !!! 

 

Podczas Mszy Świętej w kościele może znajdować się tylko pięć osób (wyłącznie z pośród tych, które zamówiły intencję).

Wejście do kościoła przez zakrystię.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W LITURGII ZA POŚREDNICTWEM TRANSMISJI INTERNETOWEJ (https://swjerzycieszyn.ox.pl/transmisja-online)


Dziś 5 niedziela wielkiego postu. Krocząc drogami wielkopostnej pokuty jesteśmy wezwani do pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem. Jezus Chrystus zaprasza nas dziś, by to czynić, przypominając o tym, że Ojciec niebieski wciąż obdarza ludzi darem nowego życia. Zanurzmy swoje grzechy w miłosierdziu Bożym, aby doświadczyć bogactwa nowego życia.  

 

Korzystających z dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. w kościele, zapraszamy do łączności z naszą parafialną Eucharystią przez transmisję elektroniczną (www.swjerzycieszyn.ox.pl), lub też we Mszach św. transmitowanych przez Telewizję, lub Radio, przyjmując Komunię św. duchowo.  


W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU OBCHODZIMY:

W I czwartek – przypada 15 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo módlmy się za pracujących na niwie Pańskiej (szczególnie w tym trudnym czasie) i chciejmy prosić o dar nowych powołań do służby Bożej.

 

W I piątek – oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. O godz. 16.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (transmitowane wyłącznie online), a od 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św. o 18.00.

 

W I sobotę – czcimy Niepokalane Serce NMP. Od godz. 7.00 nabożeństwo I sobót, o 8.00 Msza św. za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca. Zgodnie z zarządzeniami ks. Biskupa chorych odwiedzamy tylko w niebezpieczeństwie utraty życia.

 

W przyszłą niedzielę – przypada  Niedziela Palmowa. W tym roku nie będzie poświęcenia palm, ze względu na obowiązujący zakaz zgromadzeń.


Przypominamy również, że ze względu na przepisy ograniczające udział w zgromadzeniach religijnych (do 5 osób), we Mszy św. mogą uczestniczyć wyłącznie ofiarodawcy intencji.  

 

Decyzją Ks. Biskupa zostały zawieszone wszystkie spotkania duszpasterskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych aż do odwołania.

 

W tym trudnym czasie zmagania się z epidemią , zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, Drogę Krzyżową w piątek, inne modlitwy, wśród nich nabożeństwo I sobót, codzienny różaniec o 20.30 i Msze święte transmitowane online z naszego kościoła.

 

Nadal nie ma drukowanego Gościa Niedzielnego. Dostępny jest w formie elektronicznej.


Błagajmy dobrego Pana, przez wstawiennictwo Błogosławionej Dziewicy Maryi, aby raczył nas zachować od epidemii.


 

Do odwołania zostaje zawieszony stały konfesjonał. 

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jerzego
43-400 Cieszyn
ul. Liburnia 1
Nr konta parafialnego:
35 8113 0007 2001 0175 4597 0001
Cieszyn Bank Spółdzielczy
Kancelaria Parafialna czynna:

Wtorek: 15.30 - 17.30

Czwartek: po Mszy św.

Piątek: po Mszy św.