Święcenia

Powołanie kapłańskie jest darem Bożym, stanowiącym niewątpliwie wielkie dobro dla tego, dla kogo jest przede wszystkim przeznaczone. Ale jest to również dar dla całego Kościoła, dobro dla jego życia i misji. Kościół przeto winien chronić ten dar, cenić go i miłować.
 
Bł. Jan Paweł II
Informacja dla Kandydatów do Seminarium diecezji Bielsko-Żywieckiej
 
Kandydaci mający zamiar wstąpić na I rok studiów w Krakowskim Seminarium Duchownym w roku akademickim 2013/14 winni osobiście zgłosić się w Kurii Biskupiej w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5-7 i do dnia 24 czerwca 2013 r. złożyć następujące dokumenty:
 • własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do Seminarium Duchownego, skierowane do Rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.
 • życiorys
 • świadectwo maturalne (oryginał) – po otrzymaniu prosimy dostarczyć do Seminarium
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • aktualną metrykę chrztu świętego i świadectwo bierzmowania
 • opinię księdza proboszcza i księdza katechety
 • świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa rodziców
 • 6 fotografii
 • świadectwo zdrowia
 
Ponadto kandydat przychodzi na spotkania: w Kurii Biskupiej w Bielsku-Białej:
 • w umówionym terminie – z Księdzem Biskupem Ordynariuszem
 • 25 lub 26 czerwca 2013 r. w godz. 9.30 – 12.30 – z Księdzem Wicerektorem i Ojcem Duchownym
 
Następnie odbywa dwuetapowy egzamin w Krakowie (budynek Seminarium przy ul. Piłsudskiego 4):
 • 3 lipca 2013 godz. 10.00 – test pisemny dotyczący wiedzy katechizmowej oraz rozmowa z Psychologiem.
 • 9 lipca 2013 godz. 10.00 – rozmowa kwalifikacyjna i decyzja przyjęcia do Seminarium.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jerzego
43-400 Cieszyn
ul. Liburnia 1
Nr konta parafialnego:
35 8113 0007 2001 0175 4597 0001
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Kancelaria Parafialna czynna:

Wtorek: 16.30 - 17.30

Czwartek: po Mszy św.

Piątek: po Mszy św.

 

UWAGA!

W czasie wakacji kancelaria czynna bezpośrednio po Mszy świętej wieczornej w poniedziałek, środę i piątek.