Pogrzeb

Wymagane dokumenty do pogrzebu chrześcijańskiego:

  • akt zgonu (z USC)
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
Jeśli pogrzeb ma odbyć się w innej parafii z ważnej przyczyny, powino się uzyskać pozwolenie księdza na pogrzeb poza parafią. Prosimy o pełne uczestnictwo we mszy św. pogrzebowej (tzn. z przyjęciem komunii św. i poprzedzone - jeśli jest taka potrzeba - spowiedzią św.).
Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:
 
Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa (kan. 1176 §1).
 
Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawić z zachowaniem przepisów liturgicznych (kan. 1176 §2).
 
Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej (kan. 1176 §3).
 
Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym (kan. 1177 §1).
 
Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza (kan. 1177 §2).
 
Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:
  • notoryczni apostaci /wyparli się wiary/, heretycy /uporczywie powątpiewali w prawdy wiary/ i schizmatycy /nie żyli w łączności z Kościołem/;
  • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
  • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych, np. prowadzący „agencję towarzyską”, spędzający płód, fałszywie oskarżający Kościół... (kan. 1184 §1).
Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej (kan. 1185).

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jerzego
43-400 Cieszyn
ul. Liburnia 1
Nr konta parafialnego:
35 8113 0007 2001 0175 4597 0001
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Kancelaria Parafialna czynna:

Wtorek: 16.30 - 17.30

Czwartek: po Mszy św.

Piątek: po Mszy św.

 

UWAGA!

W czasie wakacji kancelaria czynna bezpośrednio po Mszy świętej wieczornej w poniedziałek, środę i piątek.