Apostolstwo Dobrej Śmierci

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa X dnia 22. 07.1908 r. we Francji, a Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski dnia 30.05.1987 r. zatwierdził Polską Filię Stowarzyszenia w Górce Klasztornej a opiekę zlecił Misjonarzom Świętej Rodziny.
 
Stowarzyszenie jest Zrzeszeniem Modlitewnym, które ma przygotować do godnego chrześcijańskiego umierania. Poprzez swoje modlitwy pragniemy wyjednać: dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie oraz grzeszników – łaskę nawrócenia, dla wszystkich - dobrą i świętą śmierć.

Wielki mistyk kościoła Tomasz A. Kempis w dziele O naśladowaniu Chrystusa pisze:tak powinieneś zachować się w każdym czynie i w każdej myśli, jakbyś dziś miał umrzeć. Jeśli miałbyś czyste sumienie, nie bałbyś się tak bardzo śmierci. Lepiej jest unikać grzechu, niż uciekać przed śmiercią. Jeśli dziś nie jesteś gotowy, czy będziesz gotowy jutro?

W naszej Parafii Stowarzyszenie zostało założone dnia 02.12.2007 r. a aktywowano je w kwietniu 2008 r.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca jest sprawowana msza św. w intencji członków ADŚ oraz ich rodzin oraz za zmarłych ze Stowarzyszenia i rodzin.

Członkowie ADŚ biorą udział w rekolekcjach Wielkopostnych w OśrodkuRekolekcyjnym w Brennej, w dniach skupienia w Hałcnowie (maj) oraz w Pierśćcu (listopad). Są też obecni na czuwaniach Pompejańskich w Skoczowie na Kaplicówce (każdego drugiego dnia miesiąca) jak również na czuwaniach nocnych w Krakowie Łagiewnikach. Biorą też udział w świętej nocy modlitwy w maju i październiku adorując Najświętszy Sakrament w Skoczowie na Kaplicówce.

Dobrze żyć to wiele, dobrze umrzeć to wszystko - to motto Apostolstwa Dobrej Śmierci.

Co wiemy o Różańcu do Siedmiu Boleści Matki Bożej?

Szczególnie trudne, bolesne sytuacje z życia Matki Jezusa zostały podsumowane w tradycji Kościoła katolickiego, w tzw. Siedmiu Boleściach Najświętszej Maryi Panny.

To szczególne nabożeństwo ma swoje początki w czasach średniowiecznych, w Zakonie Serafitów i przetrwało do dzisiaj. Taka forma modlitwy została zatwierdzona przez papieża Benedykta XIII w 1724 roku i rozpowszechniona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas objawień w sercu Afryki, Rwandzie, dokąd Bóg posłał Ją z orędziem. W latach 1981-1983 Maryja objawiła się dziewczętom w szkole średniej, w Kibeho.

Po latach badań, kościół oficjalnie zatwierdził pierwsze objawienia w Afryce. Matka Boża w szczególny sposób poleca tę modlitwę, która została zapomniana w kościele i tutaj należy dopatrywać się misji Apostolstwa Dobrej Śmierci.

I Ty możesz możesz dołączyć do grona wyznawców, wpatrzonych w krzyż Chrystusa i Jego Matkę! Pragnąc przemiany świata, poprzez wytrwałą modlitwę, wprowadzajmy królestwo miłości, pokoju i sprawiedliwości (Nadzieja i Życie I-III, 2011 r. ks. B. Nowosiadły).

W naszej Parafii, w I poniedziałek każdego miesiąca, przed mszą św. sprawowaną w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci, odmawiany jest Różaniec do Siedmiu Boleści Maryi. Istnieje też Żywy Różaniec do Siedmiu Boleści Maryi. Zapraszamy do włączenia się do modlitwy, o którą prosi Maryja.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jerzego
43-400 Cieszyn
ul. Liburnia 1
Nr konta parafialnego:
35 8113 0007 2001 0175 4597 0001
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Kancelaria Parafialna czynna:

Wtorek: 16.30 - 17.30

Czwartek: po Mszy św.

Piątek: po Mszy św.

 

UWAGA!

W czasie wakacji kancelaria czynna bezpośrednio po Mszy świętej wieczornej w poniedziałek, środę i piątek.