Zespół Charytatywny

Zespół charytatywny parafii św. Jerzego w Cieszynie działa w składzie 6-osobowym. Nie jest to grono zamknięte, lecz przeciwnie-otwarte na każdego i każdą, kto odpowie pozytywnie na zaproszenie Pana: Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem (J 13,15), jak również: Ubogich zawsze macie u siebie (J 12,8). Opiekunem zespołu jest ks. Proboszcz, który otacza jego działalność modlitwą i wspiera pomocą finansową. Członkinie zespołu starają się dotrzeć do ludzi starszych, chorych, samotnych oraz rodzin wielodzietnych i będących w trudnych sytuacjach materialnych lub dotkniętych wypadkami losowymi.

W ciągu roku członkinie zespołu odwiedzają solenizantów z okazji ich urodzin, począwszy od 70 roku życia, co 5 lat a po ukończeniu 90-tego roku, corocznie.

Ksiądz Proboszcz, na życzenie solenizanta-seniora, np. z okazji 100 lat lub młodszego, chorego celebruje Eucharystię w jego domu.

W czasie odwiedzin solenizantów-jubilatów do życzeń członkiń zespołu charytatywnego dołączone są życzenia ks. Proboszcza.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy panie z zespołu charytatywnego razem z ks. Proboszczem odwiedzają seniorów w Domach Spokojnej Starości, obdarowując ich dobrym słowem, życzeniami i drobnymi upominkami. W tym okresie odwiedzają również dzieci niepełnosprawne w ich rodzinach z terenu Parafii.

W styczniu każdego roku członkinie zespołu charytatywnego uczestniczą w Dekanalnym Dniu Skupienia Zespołów Charytatywnych, a z okazji Tygodnia Miłosierdzia-na zaproszenie Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej – we Mszy św. i spotkaniu zespołów charytatywnych diecezji w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej.

W ciągu całego roku zespół charytatywny prowadzi zbiórki pieniężne przy drzwiach Kościoła na różne cele np. z okazji klęsk żywiołowych, na Kościoły Wschodu, na Dom Samotnej Matki,itp.

Zespół charytatywny rozprowadza corocznie świece Caritas w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz paschaliki z okazji Świąt Wielkanocnych.

Od kilku lat parafia uczestniczy także w Programie Unijnej Pomocy Żywnościowej dla Najuboższe Ludności, zwanym PEAD, który trwa corocznie od marca do grudnia. Dostawę produktów żywnościowych organizuje, przeprowadza i finansuje Parafia. Kontakt z rodzinami potrzebującymi, rozdzielanie produktów i dokumentację prowadzą członkinie zespołu charytatywnego.

W 2012 roku Parafia włączyła się w projekt Szlachetna Paczka organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Do akcji dołączył zespół charytatywny, wskazując rodziny potrzebujące doraźnej pomocy, by mogli do nich dotrzeć wolontariusze Stowarzyszenia Wiosna. Szlachetną paczkę otrzymały 3 rodziny.

 Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili (Mt 25, 40)

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jerzego
43-400 Cieszyn
ul. Liburnia 1
Nr konta parafialnego:
35 8113 0007 2001 0175 4597 0001
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Kancelaria Parafialna czynna:

Wtorek: 16.30 - 17.30

Czwartek: po Mszy św.

Piątek: po Mszy św.

 

UWAGA!

W czasie wakacji kancelaria czynna bezpośrednio po Mszy świętej wieczornej w poniedziałek, środę i piątek.