1

 
 

Zespół Charytatywny

 

Zespół charytatywny parafii św. Jerzego w Cieszynie działa w składzie 6-osobowym. Nie jest to grono zamknięte, lecz przeciwnie-otwarte na każdego i każdą, kto odpowie pozytywnie na zaproszenie Pana: Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem (J 13,15), jak również: Ubogich zawsze macie u siebie (J 12,8). Opiekunem zespołu jest ks. Proboszcz, który otacza jego działalność modlitwą i wspiera pomocą finansową. Członkinie zespołu starają się dotrzeć do ludzi starszych, chorych, samotnych oraz rodzin wielodzietnych i będących w trudnych sytuacjach materialnych lub dotkniętych wypadkami losowymi.
W ciągu roku członkinie zespołu odwiedzają solenizantów z okazji ich urodzin, począwszy od 70 roku życia, co 5 lat a po ukończeniu 90-tego roku, corocznie.
Ksiądz Proboszcz, na życzenie solenizanta-seniora, np. z okazji 100 lat lub młodszego, chorego celebruje Eucharystię w jego domu.
W czasie odwiedzin solenizantów-jubilatów do życzeń członkiń zespołu charytatywnego dołączone są życzenia ks. Proboszcza i ks. Wikarego.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy panie z zespołu charytatywnego razem z ks. Proboszczem odwiedzają seniorów w Domach Spokojnej Starości, obdarowując ich dobrym słowem, życzeniami i drobnymi upominkami. W tym okresie odwiedzają również dzieci niepełnosprawne w ich rodzinach z terenu Parafii.
W styczniu każdego roku członkinie zespołu charytatywnego uczestniczą w Dekanalnym Dniu Skupienia Zespołów Charytatywnych, a z okazji Tygodnia Miłosierdzia-na zaproszenie Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej – we Mszy św. i spotkaniu zespołów charytatywnych diecezji w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej.
Pierwsza sobota czerwca każdego roku to Dzień Seniora w naszej parafii. W programie, głównym punktem jest Msza św. o godz. 10.00 z homilią, z udzieleniem sakramentu chorych oraz spotkanie przy stole.
W ciągu całego roku zespół charytatywny prowadzi zbiórki pieniężne przy drzwiach Kościoła na różne cele np. z okazji klęsk żywiołowych, na Kościoły Wschodu, na Dom Samotnej Matki,itp.
Zespół charytatywny rozprowadza corocznie świece Caritas w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz paschaliki z okazji Świąt Wielkanocnych.
Od kilku lat parafia uczestniczy także w Programie Unijnej Pomocy Żywnościowej dla Najuboższe Ludności, zwanym PEAD, który trwa corocznie od marca do grudnia. Dostawę produktów żywnościowych organizuje, przeprowadza i finansuje Parafia. Kontakt z rodzinami potrzebującymi, rozdzielanie produktów i dokumentację prowadzą członkinie zespołu charytatywnego.
W 2012 roku Parafia włączyła się w projekt Szlachetna Paczka organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Do akcji dołączył zespół charytatywny, wskazując rodziny potrzebujące doraźnej pomocy, by mogli do nich dotrzeć wolontariusze Stowarzyszenia Wiosna. Szlachetną paczkę otrzymały 3 rodziny.
 Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili (Mt 25, 40)
 

Kancelaria Parafialna czynna:

Wtorek: 15.30 - 17.30

Czwartek: po Mszy św.

Piątek: po Mszy św.

Parafia Rzymskokatolicka
Pod wezwaniem Świętego Jerzego

ul. Liburnia 1,
43-400 Cieszyn,
Tel. 33-8577440
Nr konta parafialnego:
35811300072001017545970001
Cieszyn Bank Spółdzielczy