1

 
 

Święcenia

 

Powołanie kapłańskie jest darem Bożym, stanowiącym niewątpliwie wielkie dobro dla tego, dla kogo jest przede wszystkim przeznaczone. Ale jest to również dar dla całego Kościoła, dobro dla jego życia i misji. Kościół przeto winien chronić ten dar, cenić go i miłować.
 
Bł. Jan Paweł II
 
 
 
 
Informacja dla Kandydatów do Seminarium
diecezji Bielsko-Żywieckiej
Kandydaci mający zamiar wstąpić na I rok studiów w Krakowskim Seminarium Duchownym w roku akademickim 2013/14 winni osobiście zgłosić się w Kurii Biskupiej w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5-7 i do dnia 24 czerwca 2013 r. złożyć następujące dokumenty:
·         własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do Seminarium Duchownego, skierowane do Rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.
·         życiorys
·         świadectwo maturalne (oryginał) – po otrzymaniu prosimy dostarczyć do Seminarium
·         świadectwo ukończenia szkoły średniej
·         aktualną metrykę chrztu świętego i świadectwo bierzmowania
·         opinię księdza proboszcza i księdza katechety
·         świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa rodziców
·         6 fotografii
·         świadectwo zdrowia
 
Ponadto kandydat przychodzi na spotkania: w Kurii Biskupiej w Bielsku-Białej:
·         w umówionym terminie – z Księdzem Biskupem Ordynariuszem
·         25 lub 26 czerwca 2013 r. w godz. 9.30 – 12.30 – z Księdzem Wicerektorem i Ojcem Duchownym
 
Następnie odbywa dwuetapowy egzamin w Krakowie (budynek Seminarium przy ul. Piłsudskiego 4):
·         3 lipca 2013 godz. 10.00 – test pisemny dotyczący wiedzy katechizmowej oraz rozmowa z Psychologiem.
·         9 lipca 2013 godz. 10.00 – rozmowa kwalifikacyjna i decyzja przyjęcia do Seminarium.

 

 

 

Kancelaria Parafialna czynna:

Wtorek: 15.30 - 17.30

Czwartek: po Mszy św.

Piątek: po Mszy św.

Parafia Rzymskokatolicka
Pod wezwaniem Świętego Jerzego

ul. Liburnia 1,
43-400 Cieszyn,
Tel. 33-8577440
Nr konta parafialnego:
35811300072001017545970001
Cieszyn Bank Spółdzielczy