1

 
 

Ogłoszenia duszpasterskie

XVI  TYDZIEŃ  ZWYKŁY

 

23.07. – 30.07.2017 r.


Dziś przypada 16 niedziela zwykła. Jezus Chrystus ukazał nam prawdę, że jest przyjacielem człowieka. Jeśli chcemy Go naśladować, musimy odznaczać się wielką otwartością także w odniesieniu do tych, którzy – naszym zdaniem – podążają niewłaściwymi drogami. Bóg budzi w nas nadzieję, że udziela grzesznikom łaski nawrócenia i przebaczenia. Niech udział w niedzielnym zgromadzeniu liturgicznym umocni nas w przekonaniu, że nikt z nas, ale sam Pan Bóg, będzie sądził wszystkich ludzi: z mocą i cierpliwością, sprawiedliwością i łagodnością, mądrością i miłosierdziem.

 

Dziś uroczystość odpustowa w parafii Św. Marii Magdaleny.


W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU OBCHODZIMY:

w poniedziałek – wspomnienie Św. Kingi.

 

we wtorek – święto Św. Jakuba apostoła i wspomnienie Św. Krzysztofa. Obrzęd błogosławienia samochodów i innych pojazdów mechanicznym oraz wszystkich nimi kierujących w przyszłą niedzielę po każdej Mszy Św. Jak przez kolejne lata ofiary przy tej okazji składane przeznaczamy na pomoc przy zakupie środków transportu dla misjonarzy, uczestnicząc w akcji Niva Polska: 1 grosz za każdy przejechany kilometr.

 

w środę – wspomnienie Św. Joachima i Anny, rodziców NMP.

 

w  piątek – Od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, i czas spowiedzi świętej.

 

w sobotę – wspomnienie Św. Marty.


Za dwa tygodnie, w niedzielę 06 sierpnia, po Mszy św. o godz. 7.00 wyruszymy na 26 Pieszą Pielgrzymkę Cieszyńską i Diecezjalną na Jasną Górę Zapisy codziennie na probostwie. Wyjazd autokarem na Jasną Górę w piątek 11 sierpnia o godz. 7.00, na przywitanie pieszych pielgrzymów. Zapisy w zakrystii. Serdecznie zapraszamy.

 

Bóg zapłać za ofiary imienne składane na pokrycie kosztów związanych z pracami konserwatorskimi w naszym kościele. Przypominamy, że ofiary składane na konto parafialne  mogą być odliczone przy rozliczeniu z fiskusem od podstawy opodatkowania.

 

Do rozwagi słowa Pana Jezusa z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny: Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą.


SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:

W naszym kościele spowiadamy codziennie 30 minut przed każdą Mszą św., a w piątek przez godzinę, podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

W kościele Św. Marii Magdaleny, naprzeciw Kaplicy Miłosierdzia Bożego księża dekanatów: cieszyńskiego, goleszowskiego i po części strumieńskiego pełnią dyżur w dni powszednie w konfesjonale w godz. od 9-11 i 15-17, w sobotę tylko od 9-11. Plan spowiedzi poniżej w załączniku.


 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W DUSZPASTERSTWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W NASZEJ PARAFII W ROKU SZKOLNYM 2016-2017

 

Dzieci szkół podstawowych w każdą niedzielę na koniec Mszy św. odbierają karteczkę Ziarno, w domu na nowo odczytują Ewangelię i wykonują zadanie apostolskie a wypełniony, odcięty mały odcinek przynoszą za tydzień i oddają przed Mszą św. przy ołtarzu.

 

Dzieci klas III-VI co miesiąc przystępują do spowiedzi św., którą potwierdzają w konfesjonale podpisem księdza a w I piątek potwierdzają komunię św. pieczątką.

 

Młodzież Gimnazjalna przystępuje do miesięcznej spowiedzi i komunii św., jako niezbędny warunek do godnego przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

 

Młodzież klas I-III Gimnazjum uczestniczy w I piatek miesiąca we mszy św. o godz. 19.15, zaś klasy III Gimnazjum w poniedziałkowych spotkaniach o godz.17.00.


 
 
 
 
 

 

 

Kancelaria Parafialna czynna:

Wtorek: 15.30 - 17.30

Czwartek: po Mszy św.

Piątek: po Mszy św.

Parafia Rzymskokatolicka
Pod wezwaniem Świętego Jerzego

ul. Liburnia 1,
43-400 Cieszyn,
Tel. 33-8577440
Nr konta parafialnego:
35811300072001017545970001
Cieszyn Bank Spółdzielczy