1

2

 
 

Prace konserwatorskie

Najnowsza historia prac konserwatorskich
polichromii gotyckiej
w zabytkowym w kościele Św. Jerzego w Cieszynie

    
Polichromia (technika wapienna) – zarys postaci w nimbie na tle cynobrowym ze śladami dekoracji roślinnej.

Polichromia w technice wapiennej – fragment korpusu ukrzyżowanego Chrystusa.

 

Łuk tęczowy strona południowa na wysokości ok. 3 m – polichromia monochromatyczna (szaroniebieski motyw roślinny).


23.01.2013 r.  Parafia Św. Jerzego w Cieszynie wystąpiła z wnioskiem do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków pod pozycją A-236/77. (zał. 1)


05.03.2013 r. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie nr 593/2013 na prowadzenie badań polegających na wykonaniu badań stratygraficznych we wnętrzu obiektu. (zał. 2)


22.03.2013 r. po wykonaniu powyższych badań opłaconych przez parafię zebrała się komisja stwierdzająca ich wykonanie zgodnie z pozwoleniem. (zał. 3 i 4)


25.03.2013 r. Parafia wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia na dalsze prowadzenie prac konserwatorskich polegających na odnowieniu – odświeżeniu wnętrza kościoła. (zał. 5)


25.04.2013 r. ponownie zabrała się komisja konserwatorska na której zaproponowano kontynuację i poszerzenie procesu badawczego. (zał. 6 i 7)


14.05.2013 r. ŚWKZ w Katowicach podjął nową decyzję nr 760/2013 zgodną z ustaleniami powyższej komisji. Prace zostały podjęte niezwłocznie i zostały zakończone do końca czerwca. (zał. 8)


16.05.2013 r. Parafia wycofuje wniosek z 25.03.2013 r o pozwolenie na odświeżenie ścian kościoła (zał. 9)


10.10.2013 r. pismem nr 19/2013 r. Parafia stwierdza, że prace zostały wykonane i pyta o termin komisji. (zał. 10)


15.11.2013 r. komisja odbiera badania bez zastrzeżeń i zaleca dalsze prace, informując proboszcza o możliwości uzyskania dofinansowania ŚWKZ na prace związane z odsłonięciem i konserwacją polichromii. (zał. 11 i 12)


10.12.2013 r. Parafia wystąpiła z wnioskiem do ŚWKZ o wpisanie obiektu /polichromii/ do rejestru zabytków województwa śląskiego. (zał. 13)


27.01.2014 r. Parafia wystąpiła z wnioskiem na prowadzenie prac konserwatorskich, polegających na całkowitym odsłonięciu polichromii oraz konserwacji technicznej na północnej ścianie nawy kościoła. (zał. 14)


30.01.2014 r. ŚWKZ wydał pozwolenie nr 564/2014 na powyższe prace. (zał. 15)


30.01.2014 r. został oddany w siedzibie ŚWKZ w Katowicach wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. (zał. 16)


17.02.2014 r. WUOZ poinformował parafię, że jej wniosek został wstępnie zweryfikowany oraz zaopiniowany pozytywnie pod względem formalnym. (zał. 17)


 

 

Kancelaria Parafialna czynna:

Wtorek: 15.30 - 17.30

Czwartek: po Mszy św.

Piątek: po Mszy św.

Parafia Rzymskokatolicka
Pod wezwaniem Świętego Jerzego

ul. Liburnia 1,
43-400 Cieszyn,
Tel. 33-8577440
Nr konta parafialnego:
35811300072001017545970001
Cieszyn Bank Spółdzielczy